Uvjj taʹrjjad hieʹlǩeld âlddnemnallšem miõlltiõrvâsvuõttkääzzkõõzz sääʹm- da lääʹddǩiõʹlle

Mii lij Uvjj?

Uvjj lij sääʹm psykososiaal’laž tuärj juâǥǥas. Tõt taʹrjjad sääʹmǩiõllsaž da sääʹmkulttuur meâldlaž vueʹllǥaž kõddâz miõlltiõrvâsvuõttkääzzkõõzzid – vuä´ppõõzzid, tuärj da kriistuâj jiijjâs jieʹnnǩiõʹlle (tâʹvvsääʹm-, aanarsääʹm-, nuõrttsääʹm- leʹbe lääʹddǩiõʹlle). Kääzzkõs lij määusteʹmes. Uvjj lij vuâđđuum tuärjjeed säʹmmlai da Lääʹddjânnam valdia kõskksaž tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissiotuâj leša õhttvuõđ vuäitt väʹldded huõlǩani tõʹst, vuässââtt-a tuõttvuõtt-da suåvâdvuõttkomissio kuullmõõžžid.

Vuäitak vä´ldded õhttvuõđ väʹlddkååddlaž kääzzkõsteʹlfooʹne, persoonlaž teʹlfon-nââmrid leʹbe õhttvuõttlomaakkin.

 

Teʹlfonkääzzkõs

040 663 8882

Aarǥi čiâss 8-16

Õhttvuõttlomakk

Tuâjjla | Õhttvuõtt’teâđ

Heidi Eriksen

Haʹŋǩǩõsjååʹđteei

tâʹvvsääʹmǩiõll, lääʹddǩiõll

heidi.eriksen@lapha.fi

Tel. +358 40 657 5116

Leena Fofonoff

sääʹmǩiõll, lääʹddǩiõll

leena.fofonoff@lapha.fi

Tel. +358 40 660 7216

Lahja Eriksen

tâʹvvsääʹmǩiõll, lääʹddǩiõll

lahja.eriksen@lapha.fi

Tel. +358 40 650 3350

Kaarin West

tâʹvvsääʹmǩiõll, lääʹddǩiõll

kaarin.west@lapha.fi

Tel. +358 40 660 4459

Henna Lehtola

Ǩiõll- da kulttuurtuʹlǩǩ

aanarsääʹmǩiõll, lääʹddǩiõll

henna.lehtola@lapha.fi

Tel. +358 40 8699815